Persondatapolitik

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Melchior Jewelry indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos Melchior Jewelry, en henvendelse vedrørende et af vores produkter, eller som vi indsamler via Melchior Jewelry´s hjemmeside, www.melchiorjewelry.com.

Melchior Jewelry er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 1.

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Melchior Jewelry
Rolf krakes vej 7
7500, Holstebro
Danmark
CVR-nr.:DK42348473
info@melchiorjewelry.com

2. Hvad bruges dine oplysninger til

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

For at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt.

Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, eventuelt opståede retskrav, bogføring og regnskab. Ved køb på melchiorjewelry.com indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

Undersøgelser, statistik og analyser for at optimere brugeroplevelsen og melchiorjewelry.com’s funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan forbedre melchiorjewelry.com, samt vise dig relevante tilbud.

Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester, herunder at kunne levere nyhedsbreve til dig.

Bemærk venligst, at afgivelse af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelse af kontrakt, eller et krav der skal være opfyldt for at indgå i en kontrakt. I disse situationer vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig vores produkter og services, medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

3. På hvilke grundlag behandler vi dine personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

1. Dit udtrykkelige samtykke
2. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt. Det kan f.eks. være, når du handler på vores hjemmeside
3. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Melchior Jewelry, f.eks. opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven
4. Behandlingen er nødvendig for, at Melchior Jewelry eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan udgøre:
5. Løbende forbedring af produkter, services, shopping-oplevelse og teknologier
6. For at målrette vores markedsføring på sociale medier og kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer.

4. Hvem kan vi dele dine oplysninger med

Vi kan dele oplysninger om dig med:

Vores samarbejdspartnere f.eks. leveringsinfo til transportører, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Det kan være samarbejdspartnere til levering af it-services (databehandlere), der behandler oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af melchiorjewelry.com, udsendelse af nyhedsbreve, samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.

Analyse- og segmenteringsplatforme, såsom Google Analytics, Facebook Buiness Manager eller Google Adwords.

Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

5. Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA

Dine personoplysninger kan behandles af databehandlere placeret uden for EU/EEA.

Nogle af disse databehandlere f.eks. Google Analytics, Facebook og Mailchimp er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlernes certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

6. Hvor længe opbevare vi dine oplysninger

Melchior Jewelry sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til.

De oplysninger vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne jf. punkt 4.

Transaktionsoplysninger gemmes i 5 år som følge af Bogføringsloven.

7. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet

Hos Melchior Jewelry gør vi vores bedste for at passe godt på dine personoplysninger.

Vi sikre dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

8. Version
Denne privatlivspolitik vil blive opdateret løbene som følge af skiftende juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger. Vi opfordrer dig derfor til at gennemgå denne side jævnligt.
Opdateret 19. maj 2021.